Odpis pohledávek

Vydáno: 4 minuty čtení
Odpis pohledávek
RNDr.
Libor
Fiala
1)
Společnost s r. o., plátce DPH, má v účetnictví pohledávku z roku 1997, účtovanou ve výnosech, věřitel v konkurzním řízení, pohledávka přihlášena. V roce 1999 a 2000 byly vytvořeny opravné položky do plné výše. Společnost s r. o. ještě neobdržela výnos, kterým by byl konkurz uzavř