OECD: Nízké příjmy = žádná daň z příjmu fyzických osob

Vydáno: 7 minut čtení

Občané s nízkými příjmy neodvádí v členských zemích OECD nic na dani z příjmu fyzických osob. Důvodem je buď nulová sazba daně z příjmu fyzických osob, uplatnění slevy na poplatníka, nebo nezdanitelné položky na poplatníka. V České republice neplatí občané nic na dani z příjmu fyzických osob (za rok 2011) do příjmu 41 % průměrné mzdy, což je pátá nejvyšší hranice z členských zemí OECD.

OECD: Nízké příjmy = žádná daň z příjmu fyzických osob
Petr
Gola
Přestože nulová sazba daně z příjmu fyzických osob je zavedena pouze v některých členských zemích OECD, tak neplatí ve všech zemích občané s nízkými příjmy na dani z příjmu fyzických osob ničeho. „Nulové daně“ lze totiž dosáhnou taky uplatněním základní slevy na poplatníka (například v České republice (dále také „Česko“) nebo uplatněním nezdanitelné položky na poplatníka (například na Slovensku). Občané s nízkými příjmy nezaplatí za rok na dani z příjmu fyzických osob v členských zemích OECD ničeho z důvodů existence nulové sazby daně z příjmu fyzických osob, slevy na poplatníka či nezdanitelné položky na poplatníka. V některých zemích (například Austrálii) je zavedena kombinace uvedených způsobů:
1)
Nulová sazba daně z příjmu fyzických osob<

Související dokumenty