Umíte se podepsat?

Vydáno: 20 minut čtení

Otázka v nadpisu se nepídí po vaší obecné gramotnosti, je míněna ve smyslu podpisu elektronického. Právě tomuto nástroji a s ním souvisejícím certifikátům bude věnován dnešní článek.

Umíte se podepsat?
MVDr.
Milan
Vodička
 
Pojmosloví
Pojmy, které jsou v následujícím textu používány:
Orgány veřejné moci (také OVM)
- státní orgány, samosprávné orgány a řada dalších, které jsou uvedeny v § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů.
Datová zpráva
- definice je obsažena v § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Rozumí se tím elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.
Uznávaný elektronický podpis
- elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Dokument, písemnost
- jakýkoli elektronický soubor, který je přípustný v rámci procesů podání, hlášení apod. V úvahu připadá široká škála souborů textových, obrazových, zvukových a dalších.
 
Základní otázky
Otázky, na které se budou snažit další řádky odpovědět, se dají shrnout jako:
*
kde,
*
co,
*
jak,
*
kdy.
Tedy kde je možné získat certifikáty a nástroje pro elektronické podepisování, co to vlastně znamená elektronický podpis, jak jej lze vystavit a kdy je nutné či nezbytné jej použít. Musím podotknout, že svět informačních technologií, se kterým jsou elektronické podpisy spjaty, je neskonale různorodý a pestrý. V dalším textu budou proto popsány nejrozšířenější prostředí a operační systémy a jen vybrané softwarové produkty. Celé téma je pak zaměřeno na praxi daňového poradce, resp. procesy v rámci daňového řízení.
 
Kde?
Jak tedy získat elektronický podpis? Pro jeho vystavení je nezbytné být držitelem certifikátu, což je malý digitální soubor, který zajišťuje základní funkce elektron