Zastupování v daňovém řízení

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím článku si částečně přiblížíme zastupování v daňovém řízení. Zástupce je definován v § 25 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).

Zastupování v daňovém řízení
Ing.
Miloš
Kořínek
Dle jeho znění zástupcem osoby zúčastněné na správě daní jsou následující osoby:
*
zákonný zástupce,
*
zmocněnec,
*
společný zmocněnec,
*
společný zástupce.
Vysvětlení výše uvedených pojmů nalezneme v § 2630 DŘ.
 
Zákonný zástupce
Zákonného zástupce vymezuje přímo zákon, například č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Pokud nejsou fyzické