Příspěvek na stravování

Vydáno: 3 minuty čtení
Příspěvek na stravování
Ing.
Kateřina
Kurková
Stravování pro své zaměstnance firma zajišťuje prostřednictvím stravenek v nominální hod