Příspěvek na stravování

Vydáno: 3 minuty čtení
Příspěvek na stravování
Ing.
Kateřina
Kurková
Stravování pro své zaměstnance firma zajišťuje prostřednictvím stravenek v nominální hod

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů