Zastavení nad rozsudkem Soudního dvora Evropské unie

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 1. března letošního roku rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (dále také jen „SDEU“) o předběžné otázce vedené pod č. C-220/11 české dopravní společnosti Star Coaches, kterou položil v rámci kasační stížnosti Nejvyšší správní soud České republiky.

Zastavení nad rozsudkem Soudního dvora Evropské unie
Ing.
Jan
Rambousek
, LL. M.
 
Musí autobusový dopravce použít zvláštní režim či nikoli?
Společnost Star Coaches provozuje autobusovou dopravu a v případě, kdy neměla dostatečné kapacity, objednala svým vlastním jménem a na svůj účet pro své odběratele dopravu u jiných dopravců. Spor mezi společností a sprá