Tržní vlivy v posudcích na ocenění staveb za účelem zjištění daně z převodu nemovitosti - reakce

Vydáno: 5 minut čtení

Článek doplňuje příspěvek z čísla 6/2012, v němž se rozebírá stávající postup znalců při oceňování nemovitostí pro zjištění daně z převodu nemovitostí. Ukazuje, jak by znalci měli postupovat, aby v ocenění staveb administrativním způsobem promítli tržní vlivy.

Tržní vlivy v posudcích na ocenění staveb za účelem zjištění daně z převodu nemovitosti – reakce
Ing. et Ing., Mgr.
Richard
Blatný
V čísle 6/2012 byl tomuto tématu věnován článek autorů Křístka a Jurky o devíti kapitolách. V páté kapitole autoři zdůrazňují, že: (1)
"nákladová (administrativní) cena nemůže být principiálně vyšší než cena tržní", a dále, že (2) „tržn