Judikatura Soudního dvora Evropské unie

Vydáno: 11 minut čtení
Judikatura Soudního dvora Evropské unie
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
Odpočet DPH v případě zboží a služeb používaných pro smíšené účely
Rozsudek soudního dvora Evropského unie ze dne 10. července 2014, ve věci C-183/13, Banco Mais, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku
K předpisům:
-
§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
-
§ 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Článek 17 odst. 5 třetí pododstavec písm. c) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně musí být vykládán v tom s