Poskytování zaměstnaneckých benefitů v podobě penzijního připojištění a soukromého životního pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Zaměstnanecké výhody by měly být řešeny souhrou zájmů zaměstnanců, personalistů a znalců daňové a pojistné problematiky. Patří do mzdové oblasti, která představuje náročnou ekonomickou oblast, neboť se zde střetávají zájmy zaměstnance se zájmy zaměstnavatele. Cílem je nalezení kompromisu, při kterém budou obě zúčastněné strany ekonomicky uspokojeny a současně budou dodrženy platné předpisy. Úsilí věnované optimalizaci je přínosem pro obě strany, neboť lze nalézt výhodnější způsoby řešení odměňování zaměstnanců.

Poskytování zaměstnaneckých benefitů v podobě penzijního připojištění a soukromého životního pojištění
Ing.
Milena
Otavová
, Ph. D.
Za zaměstnanecký benefit
(výhodu) lze považovat plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance nad rámec stanovený zákonem a také nadstandardní pracovní či mimopracovní podmínky, k jejichž vytváření a poskytování zaměstnavatel přistupuje dobrovolně.
V současné době patří k nejrozšířenějším benefitům například:
*
poskytování stravování za zvýhodněnou cenu,
*
poskytnutí služebního vozidla, které zaměstnanec může využít i pro soukromé účely,
*
příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců,
*
poskytování nadstandardní délky dovolené apod.
Plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance by mělo být sjedn