Dotazy a odpovědi: K dani z příjmu fyzických osob

Vydáno: 5 minut čtení

Může si tedy za rok 2014 uplatnit daňové zvýhodnění na dítě cizinec ze 3. země, který: a)Má trvalý pobyt v ČR a dítě v ČR žije (navštěvuje v ČR školu, školku).b)Má dlouhodobý pobyt v ČR a dítě žije v ČR.c)Má trvalý pobyt v ČR, ale dítě studuje v domovském třetím státě.d)Má dlouhodobý pobyt v ČR, ale dítě žije/studuje v domovském třetím státě. Musí se cizinec, který se prokazatelně (razítky v pase) zdržoval na území ČR více než 183 dní v roce a jeho jediné příjmy jsou na území ČR, daňovou rezidenturou nějak prokazovat, nebo ji stačí čestně prohlásit?

Existuje názor, že daňové zvýhodnění na dítě si smí uplatnit jen občané EU, Norska a Islandu. V § 35c zákona o daních z příjmů je uvedeno, že se to týká osob, které jsou rezidenty členského státu EU, Norska nebo Islandu.
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Ph.D.