Výměna daňových informací s Bermudami

Vydáno: 6 minut čtení

V návaznosti na trend současného vývoje v rámci mezinárodní daňové spolupráce v oblasti problematiky tzv. daňových rájů zahájila Česká republika v posledních letech dvoustranná jednání s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem o uzavření dohod o výměně informací v daňových záležitostech. První vlaštovkou ve Sbírce předpisů České republiky z hlediska mezinárodních smluv je Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „dohoda s Bermudami“). Citovaná dohoda byla zveřejněna v částce č. 26/2012 Sb.m.s. dne 10. května 2012 pod č. 48/2012 Sb.m.s. a nabyla platnosti dne 14. března 2012. Nedílnou součástí dohody je Protokol, který se týká její interpretace a aplikace.

Výměna daňových informací s Bermudami
Ing.
Pavel
Kyselák
Z hlediska zajišťování daňových informací, které se týkají rezidentů České republiky, nastává největší problém u tzv. třetích států, se kterými nemá Česká republika dosud uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění, přičemž v rámci těchto států se nacházejí
jurisdikce
označované za tzv.
daňové ráje
. Samotná OECD vyvíjí značný tlak na tyto
jurisdikce
s cílem poskytování informací, aby