OECD: Nejnižší zdanění práce je v Chile

Vydáno: 10 minut čtení

Rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance, kterou dostane za svoji práci na svůj účet, tvoří daně. Zdanění práce tak ovlivňuje nejenom sazba daně z příjmu fyzických osob, ale také odvody na povinném pojistném placené zaměstnancem i zaměstnavatelem. Přestože je v Česku nízká 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, tak je zdanění práce v rámci zemí OECD nadprůměrné.

OECD: Nejnižší zdanění práce je v Chile
Petr
Gola
Rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob v Česku patří mezi nejnižší sazby mezi vyspělými zeměmi světa. Přesto je celkové zdanění práce při mezinárodním srovnání vysoké. Hlavním důvodem jsou vysoké odvody na zdravotním a sociálním pojištění placené zaměstnavatelem. Souhrnná sazba pojistného v Česku činí 45 % [vyšší je pouze v Maďarsku (45,5 %), Rakousku (47,2 %) a Francii (56 %)]:
*
Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance 13,5 % (4,5 % je sraženo zaměstnanci z hrubé mzdy a dalších 9 % odvádí zaměstnavatel).
*
Na sociálním pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance 31,5 % (6,5 % je sraženo zaměstnanci z hrubé mzdy a dalších 25 % odvádí zaměstnavatel).
 
Zvyšují se především nepřímé daně
Během ekonomické krize v některých členských zemích OECD značně stouplo celkové zdanění. Hlavním důvodem je zvyšení veřejných dluhů. V současné době většina vyspělých zemí světa musí snižovat dluhy. Snižování a omezování státních výdajů přitom