Dotazy a odpovědi: K dani z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení
Společnost s r. o. – neplátce DPH, pronajímá krátkodobě apartmány v Brně cizincům (EU i jiné země). Vzniká tím této společnosti nějaká povinnost vzhledem k DPH? Je rozdíl, když fakturuje ubytování plátci z členského státu EU, jiného státu nebo neplátci? V současné době je společnost zaregistrována jako osoba identifikovaná k DPH z důvodu fakturace zprostředkování ubytování od nizozemské firmy. Z těchto přijatých faktur odvádí na základě přiznání DPH.
Ing.
Václav
Benda
ODPOVĚĎ
V uvedeném případě se zřejmě jedná o poskytování ubytovacích služeb, u kterých se určí místo plnění podle § 10 zákona o DPH, tj. jako u služby vztahující se k nemovité věci. Je-li toto ubytování poskytováno v nemovitosti, která se nachází na území České republiky, místo plnění je tedy v tuzemsku, a to bez ohledu na to zda zákazníkem je osoba povinná k dani z jiného členského státu či ze třetí země nebo osoba nepovinná k dani. Pokud by ubytování poskytoval plátce daně, znamenalo by to, že by musel z ubytovací služby poskytované s místem plnění v tuzemsku, přiznávat DPH v České republice, a to bez ohledu na osobu zákazníka. Pokud poskytuje ubytování s místem plnění v tuzemsku společnost, která není plátcem, úplaty za tento nájem jí jako osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku vcházejí do limitu obratu pro povinnou registraci plátce. Pokud by tento limit překročila, stala by se plátcem podle § 6 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty