Elektroinstalace a jejich opravy

Vydáno: 1 minuta čtení
Elektroinstalace a jejich opravy
Ing.
Ladislav
Pitner
Elektroinstalační práce dle číselníku CZ-CPA v skupině 43 podléhají přenosu daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona o DPH. Ovšem oprava a údržba (tedy nikoliv nová elektroinstalace) a revize včetně odstranění závad na již existujících elektroinstalací také podléhají tomuto režimu či nikoliv?
Související předpisy:
*
§ 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Ano, elektroinstalační práce zařazené do skupiny 43 CZCPA podléhají režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, a to bez rozdílu, zda jde o práce na nové stavbě nebo o opravu nebo údržbu. Revize poskytnuté jako součást služby společně s opravou rovněž podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, pokud patří současně jako celkový výkon do kapitoly 43 CZ-CPA.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty