Přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 1 minuta čtení
Přenesení daňové povinnosti
Ing.
Ladislav
Pitner
Patří do přenesené daňové povinnosti i opravy a údržba staveb, tj. drobné opravy např. baterie u vodovodu, oprava výtahu, pravidelný servis výtahů, pravidelný servis jeřábů, opravy dveří, oken, střechy, komínů, topných rozvodů, těles, plynových kotelen, výměníků apod.?
Související předpisy:
*
§ 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Většina služeb uvedených v dotazu patří pod režim přenesení daňové povinnosti, je však třeba ověřit, zda patří do skupin 41 až 43 CZ-CPA a přitom je třeba vycházet z podrobnějšího popisu, upřesnění některých služeb, jako jsou např. opravy dveří, oken, střechy, komínů, topných rozvodů, těles, plynových kotelen, výměníků, které mohou patřit např. do oprav dřevařských výrobků, tj. do jiné kapitoly než je 41 až 43 CZ-CPA.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty