Využitelnost daňové ztráty při fúzi

Vydáno: 6 minut čtení
Využitelnost daňové ztráty při fúzi
Ing.
Martin
Děrgel
V roce 2012 (rozhodný den 1. 1. 2012) dochází k fúzi společnosti A a společnosti B, přičemž společnost A zaniká a společnost B, po splynutí se společností A, pokračuje nadále ve své činnosti. Společnost A vykazovala daňové ztráty, společnost B byla vždy zisková. V roce 2012 by společnost B po fúzi chtěla využít daňové ztráty vzniklé u firmy A. Při uplatnění ztrát je třeba postupovat dle § 23 odst. 8 písm. b) a dle § 38na záko