Daňové zvýhodnění na dítě, které nesložilo maturitu

Vydáno: 3 minuty čtení
Daňové zvýhodnění na dítě, které nesložilo maturitu
Jaroslava
Křížová
Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě narozené v roce 1991. Letos skládá maturitní zkoušku. Vzhledem k tomu, že ji v květnu nesložilo a bude ji skládat v opravném termínu v září, jak je to s uplatněním slevy na dani na toto dítě? Poslední potvrzení o studiu je na školní rok 2011/2012. Kdy naposledy (v kterém měsíci) je možno slevu uplatnit? Má mít na září nové potvrzení o studiu? Co nastane v případě, když maturitu nesloží ani v září a další opravný termín bude mít na jaře roku 2013? Mohu pak zaměstnanci dále uplatňovat slevu, až do opravného termínu v roce 2013, i když dítě fakticky školu navštěvovat již nebude? A jaké potvrzení mám potom vyžadovat?
Související předpisy:
*
§ 35c, § 38l odst. 3 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 12 a 13 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatní poplatník:
*
pokud s ním dítě žije v domácnosti,
*
a jedná se o dítě zletilé až do dovršení 26 let,
*
jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
*
soustavně se připravuje na budoucí povolání.
Za přípravu na budoucí povolání se považuje podle zákona o státní sociální podpoře studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkami uvedenými v § 12 a 13 tohoto zákona.
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy a trvá i od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu.
Jestliže dítě nevykonalo úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu (v květnu), pak není ukončeno studium koncem období školního vyučování školního roku (30. června), ale koncem školního roku, tj. 31. srpna uvedeného roku.
Potvrzením školy na školní rok 2011/2012 je prokázán nárok poplatníka na daňové zvýhodnění až do měsíce září 2012. Když dítě nesloží úspěšně maturitu ani v září 2012 a nebude prokazatelně přijato ke studiu ve školním roce 2012/2013, nárok poplatníka na daňové zvýhodnění podle § 35c zákona o daních z příjmů zaniká koncem měsíce srpna, tedy od 1. září 2012 plátce daně nemá důvod daňové zvýhodnění dále přiznávat.