Spolupráce běloruské firmy na řešení výzkumného projektu

Vydáno: 2 minuty čtení
Spolupráce běloruské firmy na řešení výzkumného projektu
Ing.
Jiří
Vychopeň
Tuzemská a. s., daňový rezident České republiky, uzavřela smlouvu o spolupráci na řešení projektu výzkumu a vývoje s běloruskou firmou. Předmětem smlouvy je provedení určitých výzkumných činností a sepsání zpráv o výsledcích. Za tuto službu je sjednána úplata 20 000 EUR. Jedná se o příjmy nerezidenta České republiky podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) ZDP, u kterých je nutno provést zdanění srážkovou daní? Výzkumné činnosti se ovšem provádějí v Bělorusku, v tomto případě – kdy není dodáváno přímo know-how či licence (tedy určitá práva), ale jde o spolupráci ve smyslu kooperace – není zdanění příjmů nerezidenta srážkovou daní na místě?
Související předpisy:
*
§ 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
V daném případě zřejmě skutečně nepřichází v úvahu provedení srážky daně ze sjednané úplaty za činnost běloruské firmy, jelikož podle dotazu je tato činnost, která má podle dotazu charakter poskytnutí služeb (nejde o poskytnutí nebo užití práv), prováděna v Bělorusku. Jestliže se tedy jedná o příjmy ze služeb poskytovaných mimo území České republiky, pak nejde o příjmy ze služeb podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, tj. nejde o příjmy ze zdrojů na území České republiky, a tyto příjmy nepodléhají zdanění v České republice. Na tom by nic nezměnila ani případná okolnost, že by podklady pro poskytnutí služby získala běloruská firma na našem území.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů