Převod jmění na společníka - zdanění u fyzické osoby

Vydáno: 5 minut čtení
Převod jmění na společníka – zdanění u fyzické osoby
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s r. o. (aktiva: dům v UZC 1 500 000 Kč, pohledávky 200 000 Kč, peníze 200 000 Kč, pasiva: záporný konečný výsledek –600 000 Kč, půjčka od společníka 2 500 000 Kč) převádí jmění na svého společníka, fyzickou osobu. Jaké bude zdanění u fyzické osoby?
Dl