Opravný doklad v cizí měně

Vydáno: 1 minuta čtení
Opravný doklad v cizí měně
Ing.
Jiří
Nigrin
Českému odběrateli fakturujeme v USD, pro přepočet používáme denní kurs ČNB. Tento odběratel reklamoval část dodaného zboží, reklamaci jsme potvrdili a vystavíme mu opravný doklad v USD. Jaký kurs použít -ke dni vystavení původní faktury, nebo ke dni vystavení opravného dokladu?
Související předpisy:
*
§ 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 42 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty se v případě opravy základu daně a výše daně uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášení ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty