Dotazy k dani z příjmů

Vydáno: 8 minut čtení

V následujícím textu uvádíme několik dotazů z praxe.

Dotazy k dani z příjmů
Ing.
Miloš
Kořínek
Od roku 2012 plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnává 4 zaměstnance. Jednomu z nich vyplácí od února měsíční daňový
bonus
z vlastních finančních prostředků. Jak má postupovat, pokud chce požádat správce daně o poukázání těchto daňových bonusů?
V tomto případě je třeba použít tiskopis č. 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 6 s názvem „Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“. O měsíční daňové bonusy musí plátce daně požádat za každý měsíc na samostatné žádosti. Pokud bude plátce daně žádat o doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh