Převodní ceny v podnikové praxi

Vydáno: 10 minut čtení

Způsob nastavení převodních cen nebýval dříve příliš napadán a daňová správa se jen zřídka pouštěla do komplikovaných diskusí, které vyžadují kromě znalosti daňových pravidel také schopnost argumentovat ekonomicky a chápat souvislosti v podnikatelském prostředí.

Převodní ceny v podnikové praxi
Mgr.
Jiří
Teichmann
Deloitte
 
Poslední vývoj
Situace se ale změnila a hloubka a četnost otázek na úroveň převodních cen ve skupině dostala tuto oblast v posledních letech na první příčky hitparády daňových otázek. V širším kontextu mezinárodního vývoje v oblasti přímých daní to příliš nepřekvapuje. Daňová konkurence a lehkost převodů podniků do jiných zemí nutí ke snižování přímých daní i ty státy, které to ještě před několika lety považovaly za nemyslitelné. Příjmy do státního rozpočtu se přitom musí zachovat na stejné úrovni a možná by se měly spíše zvyšovat, aby se snižovalo zadlužení. V takové situaci pak nezbývá než bojovat o každé euro nebo korunu daňového výnosu hned na hranici státu. A pokud některý stát v této oblasti nepostupuje dost razantně, stanou se jeho daňové výnosy obětí pečlivého zkoumání cen v jiných státech.
Česká republika nepatří na špici v navrhov