Jiří Teichmann

  • Článek
Převodní ceny se z původně dokumentační záležitosti pomalu, ale jistě, stávají zásadní otázkou boje států a vlád s rozpočtovými deficity a dluhovou krizí. Globalizace a koncentrace nás dovedly do stavu, kdy většina významných ekonomických subjektů funguje na území více států a oprávněně se jim říká „nadnárodní podnik“ nebo anglicky „multinational corporation“. Pod tímto pojmem se neskrývá holding, který by sdružoval investice do nezávislých samostatných podniků, ale skutečný jednolitý a provázaný ekonomický organismus, který přerostl hranice států, aniž by jakkoliv rezignoval na své potřeby vnitropodnikové optimalizace procesů, ze které chce maximálně těžit.
Vydáno: 24. 05. 2013
  • Článek
Způsob nastavení převodních cen nebýval dříve příliš napadán a daňová správa se jen zřídka pouštěla do komplikovaných diskusí, které vyžadují kromě znalosti daňových pravidel také schopnost argumentovat ekonomicky a chápat souvislosti v podnikatelském prostředí.
Vydáno: 25. 04. 2012