Dohody o provedení práce v roce 2012

Vydáno: 18 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2012 dochází k výrazným změnám u dohod o provedení práce. Jedná se o změny v zákoníku práce a dále v oblasti nemocenského, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce. Nové řešení vyplývá ze zákona č. 365/2011 Sb. , kterým se novelizuje s účinností od 1. 1. 2012 jak zákoník práce, tak i řada dalších zákonů včetně zákona o nemocenském pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o veřejném zdravotním pojištění. V článku si ukážeme řešení dohod o provedení práce v nových legislativních podmínkách roku 2012 včetně postupů zdanění odměn z těchto dohod.

Dohody o provedení práce v roce 2012
Ing.
Ivan
Macháček
 
Dohoda o provedení práce a zákoník práce
Zákoník práce v § 2 odst. 1 ve znění zákona č. 365/2011 Sb. vymezuje pojem závislé práce pro zaměstnavatele. Závislou prací je práce, která je vykonávána:
*
ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
*
jménem zaměstnavatele,
*
podle pokynů zaměstnavatele a
*
zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Další znaky závislé práce jsou specifikovány v § 2 odst. 2 zákoníku práce. Závislá práce musí být vykonávána:
*
za mzdu, plat nebo odměnu za práci,
*
na náklady a odpovědnost zaměstnavatele,
*
v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.
Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu.
Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
, přičemž zaměstnavatel má podle § 74 odst. 1 zákoníku práce zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. K dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr patří dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Jejich právní řešení je obsahem § 74 až 77 zákoníku práce. U dohody o provedení práce dochází na základě zákona č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 k výrazným změnám.
 
1) Dohoda o provedení práce
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin
(dosud to bylo 150 hodin)
v kalendářním roce
, přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalend