Zrušení organizační složky

Vydáno: 2 minuty čtení
Zrušení organizační složky
JUDr.
Vlasta
Víghová
Jak postupovat při zrušení organizační složky z Anglie zde v České republice? Má samozřejmě majetek, závazky i pohledávky.
Související předpisy:
*
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Organizační složka podniku zahraniční osoby, byť je zapsána v obchodním rejstříku, nedisponuje vlastní právní subjektivitou, tj. nejedná se o samostatnou právnickou osobu. Subjektivitou nadále disponuje pouze podnikatel, který organizační složku zřídil.
Stejným postupem, jakým zahraniční podnikatel organizační složku zřídil, může rozhodnout opět o jejím zrušení (uzavření); na základě tohoto rozhodnutí organizační složku poté soud, který vede obchodní rejstřík, vymaže z obchodního rejstříku.
Jelikož organizační složka nemá právní subjektivitu, nevyžaduje se před jejím zrušením či uzavřením likvidace nebo jiný obdobný proces.
Již jen z organizačního hlediska by však bylo vhodné a účelné vypořádat předem případné pohledávky či závazky podnikatele vyplývající z činnosti jeho organizační složky, rozhodnout o dalším osudu majetku, s nímž hospodařila organizační složka, apod.

Související dokumenty

Zákony

513/1991 Sb., obchodní zákoník