Sleva za včasnou platbu a její vypořádání

Vydáno: 7 minut čtení

Sleva za včasnou platbu a její vypořádání
Ing.
Martin
Děrgel
Plátce A, s. r. o., dodává zboží plátci B, s. r. o. Plátce B, s. r. o., má nárok na 2% skonto za platbu do 5 dnů od dodání zboží. Plátci se dohodli, že k vypořádání 2 % skonto dojde vždy po 6 měsících a to tak, že plátce B, s. r. o., vystaví fakturu plátci A, s. r. o., kde bude uvedeno „fakturujeme 2 % ze zaplacených faktur", následně základ daně a 20 % DPH. Je tento postup možný?
Související předpisy:
*