Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku v Pokynu D-6

Vydáno: 11 minut čtení

Problematika technického zhodnocení pronajatého majetku nájemcem se vyskytuje v podnikatelském prostředí velmi často. Otázky s tím spojené řeší nájemci i pronajímatelé, přičemž společným rysem obou stran je častý výskyt chyb, přehlédnutí a nepochopení, což je zdrojem daňových doměrků na obou stranách. Tento článek má přispět ke shrnutí této problematiky v zákonu o daních z příjmů a podtrhnout nové informace z Pokynu D-6, podle kterého budou daňové subjekty postupovat již ve zdaňovacím období roku 2011, či ve zdaňovacím období započatém počínaje 1. 1. 2011. Vzhledem k tomu, že pro rok 2012 v této oblasti nedošlo v zákonu k žádným změnám, jsou informace plně použitelné i pro rok 2012. Předmětem našeho zamyšlení bude technické zhodnocení, které splňuje podmínky § 33 ZDP, nebudeme se zabývat takovým technickým zhodnocením, které nedosahuje částky stanovené v § 33 odst. 1 ZDP a může být alternativně považováno za daňově účinné výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.

Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku v Pokynu D–6
Ing.
Ivana
Pilařová
 
1. Hledisko nájemce
Nájemce provádějící technické zhodnocení pronajatého majetku se dostane postupně do situace, kdy technické zhodnocení na pronajatém majetku vybudoval, uvedl do užívání, pravděpodobně také odpisuje, přičemž pronajatý prostor stále podle nájemní smlouvy užívá. Vzhledem k tomu, že podnikání je nepřetržitým tokem změn, lze předpokládat, že nájemní smlouva jednou skončí, přičemž není zaručeno, že technické zhodnocení na pronajatém majetku bude daňově zcela odepsáno. Před nájemcem v tom okamžiku stojí další problémy ohledně daňově uznatelnosti zůstatkové ceny technického zhodnocení a to ve vztahu k případným výnosům a dalším okolnostem. Postupně probereme situace od započetí nájemního vztahu s provedeným technickým zhodnocením až po ukončení nájemního vztahu v různých situacích.
 
a) Průběh nájemního vztahu s technickým zhodnocením
Z hlediska zákona o daních z příjmů jsou základní informace uvedeny v:
*
§ 28 odst. 3 ZDP - udělení souhlasu pronajímatele s odpisováním nájemci písemně ve smlouvě, zařazení do odpis

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů