Trestní odpovědnost právnických osob

Vydáno: 6 minut čtení

Na konci loňského roku byl ve Sbírce zákonů pod číslem 418/2011 Sb. publikován zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon“). Tento zákon byl nejprve v polovině listopadu vrácen prezidentem Poslanecké sněmovně, která však jeho veto přehlasovala a zákon se tak stal účinným již od 1. 1. 2012.

Trestní odpovědnost právnických osob
JUDr.
Ondřej
Trubač,
Ph. D.
Přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je značným průlomem v českém trestním právu, které až dosud důsledně vycházelo z evropské
kontinentální
tradice, resp. ze zásady individuální trestní odpovědnosti fyzických osob, podle které mohla být pachatelem trestného činu pouze fyzická osoba. Kritici zavedení trestní odpovědnosti právnických osob se obávají možné kriminalizace podnikání a případného zneužití v rám