Novela v oblasti stavebnictví účinná od 1. 1. 2012

Vydáno: 13 minut čtení

Ačkoli se letošní rozsáhlá novela zákona o DPH1 zmenšila na pouhou sazbovou novelu, které bylo přidáno pouze několik drobnějších změn, potkala nás v oblasti stavebnictví změna, jejíž rozsah si většina plátců dosud neuvědomila, a troufnu si tvrdit, že skutečný dopad nedokáží odhadnout ani zpracovatelé novely.

Novela v oblasti stavebnictví účinná od 1. 1. 2012
Ing.
Jan
Rambousek
Od 1. 1. 2012 se v oblasti stavebnictví uplatňuje tuzemský reverse charge, dále jen „RC“, tedy přenos daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce plnění. Je to v podstatě návrat k obratové dani a pomocí tohoto principu by mělo být zabráněno daňovým únikům, resp. je to minimálně pokus, jak tyto úniky snížit. V oblasti DPH se s principem RC nesetkáváme poprvé a je zaveden již u dodávek investičního zlata a šrotu, resp. zboží podle přílohy č. 5 ZDPH. Výjimku z obecného režimu musí členskému státu vždy povolit Evropská unie. K tomu lze pouze podotknout, že podvodníci si vždy zvolí nějakou komoditu, na které svoje podvody realizují. Každý členský stát má potom problém s nějakou komoditou a chce problémy v této oblasti řešit pomocí RC, zatímco problémy jiných členských států v jiných oblastech nedokáže pochopit. A tak zatímco Portugalsko se potýká s podvody u mražených ryb, Rakousko u dodávek značkových slunečních brýlí, Maďarsko u nákupu šrotu, Česká republika neúspěšně žádala o možnost zavedení RC v oblasti pohonných hmot. Společným ukazatelem těchto podvodů je možnost velkých finančních obratů v dané komoditě, které lze dosáhnout buď dodávkami zboží, jehož množství nelze přesně specifikovat, velkými objemy, nebo tím, že nelze přesně určit cenu ta