Pokyn D-6 aneb důležité změny v pokynu D-300 po novelizaci

Vydáno: 7 minut čtení

Bezmála dvacetiletá historie zákona o daních z příjmů je od samého počátku spojena jen s jedinou prováděcí vyhláškou (č. 146/1993 Sb. ) a jediným nařízením vlády (č. 238/1993 Sb. ) k definici zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek. Obě prováděcí nařízení vyšla v prvním roce účinnosti zákona o daních z příjmů a od té doby se již žádná prováděcí vyhláška ani nařízení vlády k zákonu o daních z příjmů neobjevilo. Důvodem jistě není přehlednost a jednoznačnost výkladu zákona, která si dalšího vysvětlení nežádá. Opak je pravdou - zákon prošel desítkami novel a o nejednoznačnosti výkladů svědčí mimochodem i množství projednávaných příspěvků na Koordinačním výboru.

Pokyn D-6 aneb důležité změny v pokynu D-300 po novelizaci
Ing.
Ivana
Pilařová
Generální finanční ředitelství (dříve ministerstvo financí) již od počátku účinnosti zákona vydává za účelem sjednocení výkladů pokyny řady D, a to jak obecně k celému zákonu, tak i k jeho částem. Pokyny, ačkoliv nejsou součástí legislativy a jejich texty nejsou právně závazné, v denní praxi účetních a daňových odborníků plní roli prováděcí vyhlášky k zákonu. Obsah pokynů je pro běžnou praxi neocenitelný, jedná se o názor Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFř“), dříve ministerstvo financí (dále jen „MF“), na výklad zákona a lze předpokládat, že tímto výkladem se budou závazně řídit i úřední osoby vykonávající kontrolu a správu daní. Zda se tímto výkladem budou řídit i daňoví poplatníci, to záleží především na nich. Bezpochyby je však nutné řídit se textem zákona. Při uplatňování odchylného postupu, než postupu popsaného v pokynu, lze očekávat problémy při daňové kontrole. Nezávislý soud však při svém rozhodování je vázán pouze obsahem zákona, nikoliv obsahem pokynu, je proto možné, že soud shledá i jiný postup, než ten který je popsaný v pokynu, v souladu se zákonem.
S účinnos