Novela zákona o DPH od 1. 1. 2012 (další změny mimo sazby DPH)

Vydáno: 10 minut čtení

Tento článek navazuje na článek k novele od 1. 1. 2012 a od 1. 1. 2013 zveřejněný v čísle 12/2011 časopisu, který byl zaměřen na změny sazeb DPH a související, zejména přechodná, ustanovení. V tomto článku uvádím postupně ostatní důležité změny, které, jak jsem uvedl v předcházejícím článku, byly doplněny do novely v průběhu projednávání jako poslanecké pozměňovací návrhy, protože bylo důležité, aby tyto změny vstoupily v platnost dnem 1. 1. 2012.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2012 (další změny mimo sazby DPH)
Ing.
Ladislav
Pitner
Ve chvíli předání tohoto článku ke zveřejnění je již známo číslo zákona (novely, je to
zákon č. 370/2011 Sb.
, který je zveřejněn v částce 129.
Změny uvádím vzestupně podle paragrafů, kterých se týkají.
1.
Jedná se např. o
doplnění definice technického zhodnocení
do definice dlouhodobého majetku v § 4 odst. 3 písm. d), a to ve vazbě na odkaz na zákon o daních z příjmů.
2.
Několik změn se týká
oprav základu a výše daně a opravných daňových dokladů
podle § 42, resp. podle § 45. Většina změn byla vyvolána potřebou aktualizovat znění příslušných ustanovení zákona o DPH v souvislosti s výkladem k opravám u tzv. bonusů a skont.
a)
V