Náhrada nákladů řízení

Vydáno: 5 minut čtení
Náhrada nákladů řízení
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s. r. o., plátce DPH: na jaký účet zaúčtovat náhradu nákladů řízení v případě výhry soudního sporu (částku, kterou nám vyúčtuje právník, nám uhradí odpůrce) a jak v případě prohry (firma je povinna druhé straně uhradit náklady řízení)?
Jak je to s jejich daňovou uznatelností a DPH v obou případech? Například s