Nepeněžní příspěvek na rekreaci převyšující 20 000 Kč

Vydáno: 5 minut čtení
Nepeněžní příspěvek na rekreaci převyšující 20 000 Kč
JUDr.
Marcela
Smutná
Zaměstnavatel (s. r. o.) se rozhodl poskytnout vybraným zaměstnancům v roce 2011 nepeněžní příspěvek 20 000 Kč/osobu na jejich rekreaci ze zisku společnosti dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.
a)