Daňové trendy v Evropské unii

Vydáno: 8 minut čtení

Celková míra zdanění v Evropské unii v posledních letech klesá, a to i přes zvyšování nepřímých daní. Důvodem je pokles sazeb přímých daní. V roce 2000 dosahovalo celkové zdanění za všechny členské země Evropské unie 40,6 % k HDP, za rok 2009 to bylo 38,4 % k HDP, což je o 0,9 % méně než za rok 2008. Které sazby daní klesají a které naopak stoupají?

Daňové trendy v Evropské unii
Petr
Gola
Snižování daňové zátěže, zvyšování ekonomické svobody, zjednodušování povinné administrativy, zlepšování legislativy a justice, jsou kroky, jak mohou vyspělé státy zlepšovat podnikatelské prostředí. Nízké daně společně s jednoduchým daňovým systémem přináší domácí ekonomice potřebný impuls k rozvoji podnikání a současně jsou lákadlem pro přísun zahraničních investic. To jsou hlavní argumenty, proč dochází ke snižování přímých daní. Daňový výpadek je kompenzován zvyšováním nepřímých daní. Když se domácí ekonomice daří, je celkový daňový výnos státu vyšší i při nižších sazbách daně (firmy vykazují vyšší zisky). Vyspělé země světa snižují nejenom sazby přímých daní, ale současně zjednodušují legislativu.
 
Celkové zdanění v zemích Evropské unie