Vzdělávání zaměstnanců

Vydáno: 9 minut čtení

V dnešní době asi nemusíme důležitost vzdělání zdůrazňovat. Nejde však jen o to nějaké úrovně vzdělání či kvalifikace dosáhnout, ale též je důležité další průběžné vzdělávání, kterým si tuto úroveň udržíme, rozšíříme nebo i zvýšíme. V pracovním procesu to platí dvojnásob. Zaměstnanec, který si průběžně doplňuje či rozšiřuje své vědomosti, má jistě více příležitostí na trhu práce, a pro zaměstnavatele bude jistě nespornou výhodou mít právě takové kvalifikované zaměstnance. Proto je nasnadě, že situace, kdy pro své zaměstnance zabezpečí vzdělávání zaměstnavatel, je přínosem pro obě strany. V následujícím textu upozorníme, na co je třeba v takových případech myslet z daňového pohledu, abychom dokázali také vhodně optimalizovat povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele vůči správci daně a vyhnuli se nepříjemným odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

Vzdělávání zaměstnanců
RNDr.
Ivan
Brychta
 
Odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce
Péče o vzdělávání zaměstnanců není jen jednou z možností zaměstnavatele, jak zlepšit připravenost svých zaměstnanců pro pracovní výkony. Pohledem do zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb., dále též „ZP“) zjistíme, že je to i povinnost zaměstnavatele. Podle § 227 ZP a následujících má zaměstnavatel
povinnost pečovat o odborný rozvoj
zaměstnanců, přičemž odborným rozvojem se rozumí zejména:
*
zaškolení a zaučení zaměstnance
, který vstupuje do zaměstnání bez patřičné kvalifikace, Zákoník práce stanoví zaměstnavateli povinnost zaškolit nebo zaučit zaměstnance i v situaci, kdy zaměstnanec přechází (z důvodů na straně zaměstnavatele) na nové pracoviště nebo na nový druh práce.