Zahraniční živnostníci s českým IČ/DIČ

Vydáno: 6 minut čtení
Zahraniční živnostníci s českým IČ/DIČ
Ing.
Martin
Děrgel
Česká firma (právnická osoba) spolupracuje s ukrajinskými občany - podnikateli ve stavebnictví, kteří si v České republice zajistili živnostenský list, zapsali se do obchodního rejstříku, mají dlouhodobý pobyt a nejsou plátci DPH.
Někteří tito živnostníci pro firmu pracují jen dva měsíce, někteří až 10 měsíců. Jejich příjmy jsou maximálně do výše 30 000 Kč měsíčně. Je třeba při proplacení faktur těmto dodavatelům provést:
a)