Technické zhodnocení a jeho přeřazení

Vydáno: 3 minuty čtení
Technické zhodnocení a jeho přeřazení
Ing.
Jiří
Vychopeň
Firma provedla v roce 2008 technické zhodnocení na již odepsaném automobilu (automobil A) za 100 000 Kč. Technické zhodnocení účetně a daňově odepisuje. V roce 2010 ale toto technické zhodnocení na automobilu A chce vložit na jiný automobil B (klimatizace, střešní okno atd.). Jak správně provést tuto operaci? Vyřadit technické zhodnocení z automobilu A a zvýšit hodnotu o zůstatkovou účetní a daňovou cenu u automobilu B? Může si firma v roce 2010 u automobilu A uplatnit ještě 1/2 daňového odpisu?
Související předpisy:
*
§ 29 odst. 7, § 31 odst. 1 a 8, § 32 odst. 1 a 3, § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Při provedení technického zhodnocení na již odepsaném hmotném majetku (v daném případě na automobilu A) nevzniká žádný jiný majetek, ale po dokončení technického zhodnocení dochází v případě zrychleného odpisování ke zvýšení zůstatkové ceny hmotného majetku z nuly na hodnotu dokončeného technického zhodnocení (v případě rovnoměrného odpisování se o hodnotu dokončeného technického zhodnocení zvyšuje vstupní cena hmotného majetku) a následně je tento hmotný majetek daňově odpisován:
*
při rovnoměrném způsobu odpisování ze zvýšené vstupní ceny s použitím sazby pro zvýšenou vstupní cenu stanovenou v § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů,
*
při zrychleném způsobu odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny s použitím koeficientu pro zvýšenou zůstatkovou cenu stanovenou v § 32 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
V daném případě došlo v roce 2008 ke zvýšení vstupní ceny automobilu A o 100 000 Kč a ke zvýšení zůstatkové ceny automobilu A z 0 Kč na 100 000 Kč. Od uvedeného roku tedy firma neodpisovala technické zhodnocení, ale stále odpisovala pouze automobil A, v tomto případě z jeho zvýšené vstupní ceny nebo z jeho zvýšené zůstatkové ceny. V roce 2010 nedochází k vyřazení technického zhodnocení (jak je nepřesně uvedeno v dotazu), ale k vyřazení součástí hmotného majetku (klimatizace, střešní okno aj.) s tím, že tyto součásti budou „vloženy“ do jiného hmotného majetku, a to automobilu B. Touto operací dochází u automobilu A ke snížení vstupní (zůstatkové) ceny a u automobilu B ke zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny, přičemž podle mého názoru se v obou případech jedná o změnu vstupní (zůstatkové ceny) z jiného důvodu, než je technické zhodnocení (technickým zhodnocením se podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona o daních z příjmů rozumí výdaje na dokončenou rekonstrukci nebo modernizaci majetku). Podle ustanovení § 29 odst. 7 zákona o daních z příjmů se v takovém případě odpis stanoví ze změněné vstupní (zůstatkové) ceny při zachování platné sazby (koeficientu) podle § 31 nebo § 32 zákona o daních z příjmů.
Uplatnění 1/2 daňového odpisu u automobilu A v roce 2010 nemá podle mého názoru v tomto případě žádnou zákonnou oporu (nedochází k vyřazení tohoto majetku ani k jeho převedení na jiné osoby).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů