Vyrovnání odpočtu

Vydáno: 6 minut čtení
Vyrovnání odpočtu
Bc.
Věra
Solnická
S ohledem na krátkodobý charakter majetku se vyrovnání odpočtu daně uplatní pouze jednorázově při spotřebě tohoto majetku, popřípadě při jeho použití jiným způsobem, než které plátce zohlednil v okamžiku uplatnění odpočtu daně.
Znamená to, že v případě nákupu vrtačky pouze pro zdanitelné plnění, kdy ale po dvou měsících začnu používat tuto vrtačku i k osvobozeným plněním, vyrovnání odpočtu nemusím provést?