Účetní a daňové souvislosti poskytování ochranných nápojů na pracovišti

Vydáno: 15 minut čtení

Dne 1. května 2010 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, provedená nařízením vlády č. 68/2010 Sb. Ke změnám, které tato novela přinesla, patří především zjednodušení posuzování povinnosti zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům v průběhu pracovní směny ochranné nápoje. Dosavadní právní úprava byla vysoce odborná a mnoha zaměstnavatelům nesrozumitelná. To vedlo i k problémům při posuzování daňové účinnosti nákladů spojených s poskytováním ochranných nápojů zaměstnancům.

Účetní a daňové souvislosti poskytování ochranných nápojů na pracovišti
Ing.
Pavel
Uminský
 
1. Ochranné a ostatní nealkoholické nápoje
Většina zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům v průběhu pracovní směny nealkoholické nápoje k zajištění pitného režimu. Nejčastěji se jedná o neperlivé nebo jemně perlivé vody balené v plastových lahvích nebo barelech. Při posuzování daňové účinnosti výdajů spojených s nákupem a spotřebou těchto nápojů musíme rozlišit, zda se jedná o poskytování ochranných nápojů, které je povinností zaměstnavatele uloženou ustanovením § 104 odst. 4 a 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 68/2010 Sb. nebo o dobrovolné poskytování ostatních nealkoholických nápojů. Výdaje spojené s poskytováním ochranných nápojů jsou výdaji daňově uznatelnými dle § 24 odst. 2 písm. j) a § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Výdaje spojené s poskytováním ostatních nealkoholických nápojů jsou naopak výdaji daňově neuznatelnými dle § 25 odst. 1 písm. zn) zákona o daních z příjmů. Na straně zaměstnanců se jedná v obou případech o příjem, který není předmětem daně podle § 6 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů. Znalost nařízení vlády č. 68/2010 Sb. je proto klíčová k pos