Zdaňování společností v Evropské unii, 26. část - Velká Británie

Vydáno: 16 minut čtení

Velká Británie, oficiálně Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je konstituční monarchií. Rozkládá se na Britských ostrovech a skládá se ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Je jedním ze zakládajících členů NATO. Je rovněž členem Evropské unie, avšak nepřijala Euro. Tamní měnou zůstává britská libra (GBP).

Zdaňování společností ve Velké Británii
Mgr. Ing.
Hana
Skalická
, Ph. D., BA, advokátka, PETERKA & PARTNERS, vyučující ŠKODA AUTO, a. s., Vysoké školy
Pro účely daně z příjmů právnických osob se za území Velké Británie považuje Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko a
kontinentální
šelf, a naopak nepovažují ostrovy Guernsey a Jersey, ani Isle of Man.
Velké Británii náleží čtrnáct zámořských teritorií po celém světě, což jsou poslední zbytky někdejšího Britského impéria. Mezi ně patří: Anguilla, Bermudy, Britské antarktické území, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Falklandy, Gibraltar, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Kajmanské ostrovy, kyperské vojenské základny Akrotiri a Dhekelia, Montserrat, Pitcairnovy ostrovy, Svatá Helena, Turks a Caicos. Tato zámořská teritoria však nejsou součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a to ani pro daňové účely.
Snad i s ohledem na skutečnost, že ve Velké Británii je uplatňován anglosaský právní systém a částečný imputační systém zdanění, je i zdaňování společností odlišné od většiny daňových systémů Evropské unie, které spadají pod
kontinentální
právní systémy a kde se uplatňuje klasický systém zdanění.
 
Typ daňového systému
Rezidentní společnosti ve Velké Británii zdaňují celosvětový příjem. Daň z příjmů právnických osob je uvalována ročně, přičemž zdaňovacím obdobím je období od 1. 4. do 31. 3. Speciální daňový režim se vztahuje na společnosti, které provozují obchody s ropou a zemním plynem a také na společnosti provozující lodní dopravu.
Jako jedna z mála zemí na světě Velká Británie uplatňuje částečný imputační systém zdanění, na jehož základě je vyloučeno či sníženo dvojí ekonomické zdanění zisků společnosti. Příjemce dividendy si může daň z příjmů právnických osob započíst na svou daňovou povinnost, a to ve výši 1/9. Tato možnost se s účinností od 1. 7. 2009 vztahuje na rezidenty i nerezidenty, zatímco do 30. 6. 2009 se vztahovala pouze na rezidenty.
Příklad
Pro lepší pochopení částečného imputačního systému zdanění si uveďme příklad: Zisky společnosti 1 500 000 Daň z příjmů 28 % (k 31. 3. 2011) 420 000 Vyplacená dividenda (1 500 000 - 420 000) 1 080 000 Zápočet (1/9 z 1 080 000) 120 000 Dividenda navýšená o zápočet 1 200 000
 +-------------------------------------------+-----------+ | Zisky společnosti