Zdaňování společností v Evropské unii, 25. část - Švédsko

Vydáno: 14 minut čtení

Švédsko (oficiálně „Švédské království“), švédsky „Sverige“, leží na Skandinávském poloostrově. Je členem Evropské unie, avšak nepřijalo Euro, tamní měnou je stále švédská koruna. Spolu s Dánskem, Finskem, Norskem a Islandem uzavřelo několik tzv. Severských smluv (The Nordic Income and Capital Tax Treaty, The Inheritance and Gift Tax Treaty, The Mutual Assistance Treaty, The Nordic Social Security Agrement). Jedná se o jedny z mála multilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění. Pro daňové účely se za území Švédska považuje švédská pevnina a teritoriální moře (tj. mořské vody do vzdálenosti 12 námořních mil od pobřežní čáry). Území Švédska rovněž zahrnuje kontinentální šelf a využívání přírodních zdrojů podle mezinárodních smluv.

Zdaňování společností ve Švédsku
Mgr. Ing.
Hana
Skalická
, Ph. D., BA,
advokátka, PETERKA & PARTNERS, vyučující ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy
 
Typ daňového systému
Společnosti jsou poplatníky národní daně z příjmů
(„statlig inkomstskatt“)
s jednotnou sazbou 26,3 %. Švédsko uplatňuje klasický systém zdanění, neboť zisky jsou nejprve zdaněny na úrovni společností a po rozdělení na úrovni společníků. Toto dvojí ekonomické zdanění je však zmírněno či eliminováno určitými osvobozeními.
 
Zákonný rámec
Nejdůležitějším právním předpisem pro oblast zdaňování společností je zákon o dani z příjmu
(„Inkomstskattelagen“)
, který obsahuje pravidla pro výpočet základu daně a daňové povinnosti. Ve Švédsku dále existují speciální zákony, které obsahují různá specifika vyměření daně, zdanění u zdroje atd.
Švédská daňová správa (
„Skatteverket“
) vydává závazné vyhlášky a nezávazné směrnice o aplikaci a interpretaci daňových zákonů. Švédský Nejvyšší správní soud
(„Regeringsrätten“
) je nejvyšším soudem, který vydává precedenty sloužící jako výkladové vodítko pro soudy nižších instancí.
 
Daňové subjekty
Mezi poplatníky daně z příjmu právnických osob patří:
*
veřejné a soukromé společnosti registrované ve Švédsku včetně Evropské společnosti se sídlem ve Švédsku,
*
ekonomická sdružení registrovaná ve Švédsku, včetně Evropské družstevní společnosti,
*
nadace registrované ve Švédsku a nebo z