Práce rakouského občana

Vydáno: 2 minuty čtení
Práce rakouského občana
Dagmar
Masná
Rakouskému občanovi vyplácí naše s. r. o. finanční prostředky za poradenské práce v rozsahu 1 000 až 2 000 EUR měsíčně, a to na základě smlouvy. Chtěli jsme po něm jeho rakouskou daňovou identifikaci, ovšem tvrdí, že je důchodce, není podnikatel a tedy ani plátce DPH. Domníváme se, že to není možné, neboť se stal plátcem rakouské DPH v okamžiku, kdy nám poskytl poradenství. Máme tuto službu přidaňovat českým DPH? Nemáme ovšem žádný daňový doklad. Jaký je správný postup?
Související předpisy:
*
čl. 9 Směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty,
*
§ 5, § 108 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Podle Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, je osobou povinnou k dani každá osoba, která na jakémkoli místě vykonává samostatně ekonomickou činnost, přičemž ekonomickou činností se mimo jiné rozumí i činnost osob poskytujících služby. Obdobně je osoba povinná k dani definována i v českém ZDPH. Z pohledu těchto předpisů je tak rakouský občan, který soustavně poskytuje službu poradenství, osobou povinnou k dani. Jinou otázkou, a to otázkou rakouského zákona o dani z přidané hodnoty, je registrace za tamního plátce. Pokud jde o příjemce služby poradenství - českého plátce, ten přiznává a platí daň ze služeb uvedených v § 9 odst. 1 ZDPH pouze v případech, kdy jsou mu tyto služby poskytnuty osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku. Tou je kromě zahraniční osoby povinné k dani, také osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu tuzemsku.
Protože rakouský občan není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, neposuzuje se jako osoba neusazená a českému příjemci služby - plátci daně, nevzniká povinnost z přijaté služby přiznat a zaplatit daň.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty