Dovoz automobilu z Německa

Vydáno: 2 minuty čtení

Dovoz automobilu z Německa
Bc. Ing.
Martina
Jeřábková
Plátce DPH v České republice koupil osobní automobil v Německu od německého plátce VAT. Tento automobil si koupil k podnikání OSVČ. Jedná se o ojetý automobil, který koupil 11. 3. 2011 v daňové evidenci (EU) od plátce VAT. Jak to bude v daňové evidenci s DPH?
Související předpisy:
*
§ 16, 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud německý plátce VAT neuplatnil při prodeji ojetého automobilu zvláštní režim, což by muselo být na prodejním dokladu uvedeno (daň se při něm počítá a odvádí pouze z přirážky a v tuzemsku by automobil již DPH nepodléhal), potom se postupuje jako při pořízení každého jiného zboží z jiného členského státu. Z ojetého osobního automobilu, který byl tuzemským plátcem pořízen od německého plátce bez VAT, odvede tuzemský plátce DPH na výstupu (uvede ho do řádku 3 přiznání) a současně uplatní nárok na odpočet na vstupu (splňuje-li podmínky pro odpočet daně podle § 72 až 79 zákona o DPH). Daň se tak v rámci přijatých i uskutečně zdanitelných plnění, kam si plátce nákup zahrne, vykompenzuje a na celkovou daňovou povinnost za březen 2011 (případně za 1. čtvrtletí 2011) nebude mít vliv.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty