Peněžitý dar

Vydáno: 4 minuty čtení
Peněžitý dar
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s r. o., plátce DPH, vede účetnictví a rozhodla se darovat určité peněžní prostředky přímo japonskému Červenému kříži na jeho japonský účet (z důvodu co nejrychlejší pomoci přímo na místě katastrofy nechceme peníze posílat přes české humanitární organizace). Předpokládáme, že se bude jednat o neuznatelný náklad z hlediska daně z příjmů a vznikne nám povinnost zapla