Smlouva o zajištění závazku převodem práva

Vydáno: 2 minuty čtení
Smlouva o zajištění závazku převodem práva
Ing.
Petra
Konderlová
Právnická osoba s. r. o., plátce DPH, zakoupila auto na úvěr. V technickém průkazu je jako vlastník zapsána s. r. o. Dále byla s úvěrovou společností sepsána smlouva o zajištění závazku převodem práva, jejíž součástí je i smlouva o výpůjčce. Co může s. r. o. dávat do nákladu a dle jakých zákonů:
1.
odpis,
2.
PHM v prokázané výši dle dokladů nebo ve výši náhrady [§ 24 odst. 2 písm. k) bod 3],
3
.
paušální výdaj na dopravu,
4.
pokud by úvěrová společnost přepsala smlouvu o výpůjčce na smlouvu o pronájmu automobilu, lze použít výdajový paušál na dopravu?
Související předpisy:
*
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Pokud je s. r. o. zapsána jako vlastník v technickém průkazu, pak předpokládám, že je již jako vlastník zapsána i v úvěrové smlouvě s tím, že si úvěrová společnost zajistila závazek s. r. o. jinými právy.
1.
Pokud je s. r. o. vlastníkem automobilu, pak dle § 28 odst. 1 ZDP může tento automobil odepisovat. Záleží pouze na s. r. o., zda zvolí zrychlené nebo rovnoměrné odpisy.
2.
Pokud je s. r. o. vlastníkem vozidla a zahrne ho do obchodního majetku společnosti (což musí, pokud ho chce odepisovat), pak náhradu uplatnit nelze, ale pouze skutečné náklady na vozidlo.
3.
Paušální výdaje na dopravu nelze uplatnit z důvodu existence smlouvy o výpůjčce. Dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP lze paušální výdaje na dopravu uplatnit pouze u vozidla zahrnutého nebo nezahrnutého do obchodního majetku nebo v nájmu.
4.
Pokud společnost splní i další podmínky § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, tzn. užívat toto vozidlo pro dosažení, zajištění a udržení příjmů společnosti a nepřenechat toto vozidlo ani po část měsíce jiné osobě (ani zaměstnancům nebo společníkům k soukromému užívání), pak lze použít výdajový paušál na dopravu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů