Zdaňování společností v Evropské unii, 24. část - Španělsko

Vydáno: 17 minut čtení

Španělsko, oficiálně Španělské království (Reino de España), se skládá ze španělské pevniny na Pyrenejském poloostrově, Baleárských ostrovů, Kanárských ostrovů, a dále španělských enkláv, kterými jsou Ceuta a Melilla v severní Africe. Španělská autonomní území Baskicko a Navarra mají své vlastní daňové systémy, ačkoli pro účely smluv o zamezení dvojího zdanění tvoří součást Španělska.

Zdaňování společností ve Španělsku
Mgr. Ing.
Hana
Skalická
, Ph. D., BA
, advokátka, PETERKA & PARTNERS, vyučující ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy
Ve Španělsku existují tři stupně zdanění, a to na úrovni centrální vlády, na úrovni vlád 17 autonomních společenství a dále na úrovni místních vlád. Mezi 17 autonomních společenství patří: Andalusie, Aragonie, Asturské knížectví, Baleárské ostrovy, Baskicko, Extremadura, Galicie, Kanárské ostrovy, Kantábrie, Kastílie a Leon, Kastílie - La Mancha, Katalánsko, La Rioja, Madrid, Murcie, Navarra, Valencie. Daně uvalované vládami autonomních společenství jsou (až na daně uvalované v Baskicku a Navaře) celkem nevýznamné. V tomto článku se tedy zaměříme zejména na zdanění na úrovni centrální vlády.
 
Typ daňového systému
Daň z příjmů právnických osob
(Impuesto sobre Sociedades)
je uvalována na čistý příjem ze všech zdrojů daňových subjektů.
S účinností od 1. 1. 2007 Španělsko uplatňuje klasický systém zdanění1, což znamená, že zisk společností je nejprve zdaněn na úrovni společnosti a následně jsou vyplacené dividendy zdaněny na úrovni jejich příjemců. Tento systém je však modifikován určitými výjimkami na úrovni příjemců, které budou podrobněji rozvedeny níže.
 
Zákonný rámec
Problematika zdaňování společností je upravena v následujících předpisech:
*
Zákon o daních z příjmů právnických osob
(Ley del Impuesto sobre Sociedades)
, Královský legislativní dekret č. 4/2004 ze dne 5. 3. 2004,
*
Vyhláška k výše uvedenému zákonu
(Reglamento del Impuesto Sobre Sociedades)
, Královský dekret č. 1777/2004 ze dne 30. 7. 2004,
*
Obecný zákon o daních
(Ley General Tributaria)
- č. 58/2003 ze dne 17. 12. 2003, který obsahuje úpravu daňového procesu,
*
Zákon o dani z příjmů nerezidentů
(Ley del Impuesto sobre la
Renta
de No