Zdaňování společností v Evropské unii, 23. část - Slovinsko

Vydáno: 12 minut čtení

Slovinsko, oficiálně Republika Slovinsko, vstoupilo do Evropské unie ve stejný den jako Česká republika, tj. 1. 5. 2004. Narozdíl od České republiky již Slovinsko přijalo Euro, a to k 1. 1. 2007. V roce 2004 došlo k zatím největší daňové reformě, neboť v návaznosti na vstup Slovinska do Evropské unie byly implementovány evropské směrnice, přijat OECD model převodních cen, mnoho daňových pobídek bylo zrušeno a byla představena pravidla nízké kapitalizace. Ve výsledku se tedy daňové zatížení zvýšilo. Další daňová reforma byla uskutečněna s účinností od 1. 1. 2007. Cílem bylo zjednodušení daňového systému a snížení daňového zatížení. Byla snížena sazba daně z příjmů právnických osob (z 25 % postupně na konečných 20 %) a rovněž sazba srážkové daně (z 25 % na 15 %), byly zavedeny slevy na dani na výzkum a vývoj, bylo odstraněno ekonomické dvojí zdanění a zavedeno speciální zdanění kapitálových zisků.

Zdaňování společností ve Slovinsku
Mgr. Ing.
Hana
Skalická,
Ph. D., BA,
advokátka, PETERKA & PARTNERS, vyučující ŠKODA AUTO, a. s., Vysoké školy
 
Typ daňového systému
Slovinsko uplatňuje klasický systém zdanění, což znamená, že zisky jsou nejprve zdaněny na úrovni společnosti a po rozdělení jsou opětovně zdaněny na úrovni příjemců dividend - fyzických osob. Dividendy vyplácené fyzickým osobám jsou zdaňovány srážkovou daní, která je považována za konečnou. Dividendy vyplácené právnickým osobám jsou od daně zcela osvobozeny. Společnosti podléhají dani z příjmů právnických osob (davek od dohodkov pravnih oseb). Společnosti ve Slovinsku nepodléhají žádné jiné dani z příjmů - např. regionální či místní dani.
 
Zákonný rámec
Problematika zdaňování společností je upravena v zákoně o dani z příjmů právnických osob (
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
) účinném od 1. 1. 2007. Tento zákon upravuje pouze hmotně právní otázky. Správa daní je upravena v zákoně o správě daní (Zákon o davčnem postopku), rovněž účinném od 1. 1. 2007. Kromě zákonů je problematika daně z příjmů právnických osob upravena i v podzákonných předpisech vydávaných Ministerstvem financí -např.
Pravilnik o izvajanju davka od dohodkov pravnih oseb
obsahuje detailní ustanovení o implementaci zákona o dani z příjmů právnických osob.
 
Daňové subjekty