Fotovoltaická elektrárna - věcné břemeno

Vydáno: 3 minuty čtení
Fotovoltaická elektrárna - věcné břemeno
Ing.
Martin
Děrgel
Akciová společnost provozující fotovoltaickou elektrárnu, jako oprávněný z věcného břemene, platí obci za právo umístit na po