Zdravotní pojištění - poměrná část minima u zaměstnance v roce 2011

Vydáno: 8 minut čtení

Jednou ze specifických zvláštností a současně i odlišností zdravotního pojištění od sociálního pojištění je povinnost zaměstnavatele zajistit u zaměstnance odvod pojistného v přímé vazbě na poměrnou část minimálního vyměřovacího základu. Důležitou podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je skutečnost, že se na zaměstnance (a tedy i na jeho zaměstnavatele - plátce pojistného) vztahuje potřeba dodržet zákonné minimum, v tomto případě jeho poměrnou část. Tato problematika je upravena v ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění , ve znění pozdějších předpisů. Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální mzda 8 000 Kč.

Zdravotní pojištění - poměrná část minima u zaměstnance v roce 2011
Ing.
Antonín
Daněk
Aby zaměstnavatel postupoval v souladu se zákonem, vychází při výpočtu a odvodu pojistného za rozhodné období kalendářního měsíce z počtu kalendářních dnů trvání některé z dále uvedených skutečností, kdy stanoveným postupem nejprve určí poměrnou část tohoto minima, a v konečné fázi pak poukáže zdravotní pojišťovně zaměstnance pojistné vypočtené sazbou 13,5 % z této výpočtové základny. V následujících příkladech si předvedeme postup zaměstnavatele při řešení charakteristických situací za podmínky, kdy musí být zákonné minimum dodrženo.
Příklad 1
Zaměstnanec pracující na zkrácený pracovní úvazek ukončil své jediné zaměstnání dne 20. ledna 2011 a za odpracované dny mu byl zúčtován hrubý příjem ve výši 3 800 Kč.