Naturální bonus - společnost s r. o.

Vydáno: 7 minut čtení
Naturální bonus - společnost s r. o.
Marie
Valíková
Společnost s r. o. se zabývá prodejem zboží. Může naše společnost prodávat zboží za 1 Kč, např. k nákupu psacího stolu dostane zákazník (není spojená osoba) židli za 1 Kč atd. (důvodem je nalákání zákazníka, snaha prodat zboží)?
Byl by tento postup z hlediska zákona o daních z příjmů a DPH možný? Bude náklad na nákup židlí daňově uznatelný v plné výši a bude možno si odpočítat DPH? Při prodeji je nutné zdaňovat a odvádět DPH jen 1 Kč nebo bychom museli jít na cenu obvyklou?